+Twap.eu-the best counter for your site+
Tin tức
* Tuyển 3 Admin Lv 200 (2012.04.28 20:42)
+trung thành với wap
+có thể quảng cáo wap
+có nhiều thời gian online
Bình luận (4)

* Ra Mắt game Thú Nuôi 2 tại Wap kembong9x (2012.04.22 06:37)
Phiên bản nuôi thú của Liên Minh đã đến Wap ta...
Bình luận (3)

* Tuyển ADMIN.click (2012.04.17 06:32)
Ai mún làm admin thì làm hồ sơ viết vào bình luận bên dưới.
Mẫu Hồ sơ:
-họ tên :
-Tuổi:
-có thể onl bao nhiêu phút trong 1 ngày:
Bình luận (11)

* Tuyển Hoàng thượng (2012.04.05 05:55)
Điều Kiện.Hoàng Thượng phải Có Khả Năng cùng Hoàng Hậu phát triển Wap..ok..bình luận bên dưới
Bình luận (10)

* Nhiệm Vụ 1 : Online nhận Quà (2012.03.28 12:32)
+Nhiệm vụ : đạt 2 ngày online
+Phần thưởng : Làm admin lever 180.
Bình luận (1)

--
Trang chủ